top of page

OPEN UP THE CITY

Online Education

Onderwijs

(1) In Brussel, met zijn rijke culturele en taalkundige diversiteit, is het omarmen van drietaligheid en het bevorderen van het leren van talen op scholen essentieel. Daarom roep ik op dat elke student wordt ondersteund in de kennis van minimaal drie talen.

(2) Het op één lijn brengen van de schoolvakanties tussen de Nederlandstalige en Franstalige systemen zal de coördinatie voor gezinnen in onze tweetalige regio verbeteren.

(3) Het implementeren van duaal leren, dat praktisch en theoretisch onderwijs combineert, kan studenten beter toerusten voor de arbeidsmarkt door het aanpassingsvermogen te bevorderen en zich aan te passen aan de eisen van de markt, vooral wanneer bedrijven de leiding nemen.

(4) De Brusselse premie voor leraren is cruciaal; het compenseert hun unieke uitdagingen, ondersteunt een gemotiveerde beroepsbevolking en verbetert de onderwijskwaliteit.

DSC06178.JPG

Ondernemen

(1) Brussel is niet alleen het politieke hart van de instellingen, maar ook een levendig ondernemerscentrum en een belangrijke hoofdstad voor startende ondernemingen. De komende vijf jaar zal de nadruk liggen op het transformeren van het Brusselse ondernemerslandschap door het benutten van de enorme talentenpool van de stad en het stimuleren van de cruciale sectoren die de economie aandrijven, inclusief de kleine maakbedrijven.

(2) Ik roep op om start-ups aan te moedigen door academisch onderzoek te ondersteunen  

(3) het aanbieden van financiële incentives aan bedrijven die kinderopvang faciliteren waarbij men twee vliegen in één klap vangt; ons tekort aan kinderopvang en het activeringspercentage.  

(4) Daarnaast roep ik op om verwaarloosde culturele gebouwen nieuw leven in te blazen door ze toegankelijk te maken voor ondernemers en zo nieuwe business opportuniteiten verder te benutten. Dit zorgt op zijn beurt voor meer werkgelegenheid in de toerisme- en vrijetijdssector.

Brussel zijn we een van de meest diverse steden ter wereld. Onze burgers zijn onze ambassadeurs voor ons ondernemerslandschap in minstens 184 landen. Dat is een kans voor onze hoofdstad om in de hele wereld vertegenwoordigd te worden en die mogen we niet uit de weg gaan.

SLIDE-f.jpg

Huisvesting

(1) De EPC-normen zijn momenteel niet voor elke Belgische regio gestandaardiseerd. Het standaardiseren ervan zou betekenen dat woningen in heel België aan dezelfde energienormen onderworpen zouden zijn en dus op dezelfde manier gewaardeerd zouden worden. Daarom moeten de normen voor Brussel die van Vlaanderen weerspiegelen, zodat onze Brusselse woningen gelijkwaardig gewaardeerd kunnen worden.

(2) Het aanvraagproces voor renovatie- en bouwvergunningen is momenteel veel te complex en het is onduidelijk of projecten onder de regio of de gemeente vallen. Ik roep de gemeenten op om het voortouw te nemen bij alle projecten waarbij appartementen en eengezinswoningen betrokken zijn, omdat de gemeenten de behoeften van burgers en buurten beter kunnen inschatten.

(3) Het behouden van de verlaagde belasting van 6% op alle renovaties zal de 250.000 woningen in Brussel ondersteunen die tegen 2033 een energierenovatie moeten ondergaan, en nog eens 500.000 woningen tegen 2043.

(4) Het mobiliteitspakket biedt een grote stimulans voor de huisvestingskosten, maar toch heeft een zeer klein percentage van de bedrijven dit voor hun werknemers geïmplementeerd. Ik pleit voor een fiscale stimulans voor bedrijven die het mobiliteitspakket voor huisvesting aanmoedigen, zodat we nieuwe Brusselaars kunnen aanmoedigen om in Brussel te blijven.

Quentin 2_edited.jpg

Levenskwaliteit

(1) Het consolideren van de zes politiezones van Brussel tot één verbetert de efficiëntie, coördinatie en toewijzing van middelen in de hele regio, wat leidt tot betere responstijden en misdaadbeheersing.

(2) Onze stad heeft behoefte aan mobiliteitsmanagement en infrastructuur waarmee iedereen zich vrij door de stad kan bewegen. Dit betekent ook het verminderen van de hoeveelheid verkeer en het bevorderen van openbaar vervoer, fietsen en andere alternatieve mobiliteitsmiddelen.

(3) Ik pleit voor een efficiënter afvalophaalsysteem dat coherent is onder alle Brusselse gemeenten en moedig de studies naar alternatieve systemen aan.

(4) Ik roep op tot beleid dat de cohesie tussen onze gemeenschappen bevordert, verdeeldheid vermindert en een positieve impact heeft op ons dagelijks leven.

bottom of page